Bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Tornar a notícies

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions a persones treballadores autònomes i microempreses afectades econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19 en l'àmbit del turisme a Catalunya, per fer efectiva la continuïtat de la seva activitat.