Avís legal i política de privacitat

Condicions d'ús

Per donar compliment a l'establert a la Llei 34/2002 d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació  general d'aquesta pàgina web.

Titular: CONSELL COMARCAL DEL PLA D'URGELL
CIF: P-7500012-E
Adreça: Av. Prat de la Riba, 1 de 25240-Mollerussa
Contacte:  consell@plaurgell.cat   973.711.313

Tots els continguts d'aquest lloc web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font , són propietat intel·lectual de CONSELL COMARCAL DEL PLA D'URGELL o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la  web. 

Política de privacitat

Emmagatzematge de dades

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell els informa que, acomplint l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que Consell Comarcal del Pla d'Urgell accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pagina web de Turisme Pla d’Urgell seran recollides en un fitxer del qual és responsable el Consell Comarcal del Pla d'Urgell.

L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza al Consell Comarcal del Pla d'Urgell a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal al Consell Comarcal del Pla d'Urgell resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant l'enviament d'un email a turisme@plaurgell.cat

Cessió de dades

Consell Comarcal del Pla d'Urgell no cedirà les seves dades de caràcter personal a terceres parts.

Consell Comarcal del Pla d'Urgell garanteix que les dades subministrades no seran accessibles per cap persona aliena a Consell Comarcal del Pla d'Urgell i que aquestes només seran mostrades a sol·licitud del seu propi titular, sempre que estigui degudament acreditat.

Canvis en la política de privacitat

Qualsevol canvi en la Política de privacitat li serà comunicat a través d'aquesta secció i tindrà vigor des de la seva efectiva publicació en la mateixa.

Consell Comarcal del Pla d'Urgell es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present política de privacitat a qualsevol canvi legislatiu o interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.